I forbindelse med retableringen af området har kommunen udarbejdet en helhedsplan (forslag). Helhedsplanen er under udvikling og bliver pt. drøftet i forvaltning/udvalg og med interessenter.
se helhedsplanen (udkast)